Vejrstationen samles

Featured imageFeatured image

I dag begyndte vi at samle vores vejrstation, og glædeligt gik samlingen forholdvis smertefrit. Da ydrehus med aksler var samlet, gik vi igang med designe et ophæng til vejrstationen. Vi havde lavet et par huller i bagsiden, hvis udformning gjorde det let at designe et par knager. Disse er monteret som propper og kan derfor ikke rotere. Vi har valgt at konstruere knagerne, så de er en del af apparatet; herved giver det et look, der virker overvejet samt det gøres lettere at hænge op. Knagerne er tilpasset hullerne på væggene i Skylab, da vi i første omgang forestiller os, det skal hænge her. De er tegnet i Creo og herefter 3d-printet. Vi var opmærksomme på at printe filerne på den led, der ville give størst mulig holdbarhed (lagene er vandrette ved ophængning).

Featured image

Lys

Vi har et ønske om at tilføje lys til vejrstationen, der skal virke om aftenen, så det er muligt at aflæse vejrforholdene, når det er mørkt. Derfor loddede vi 3×2 røde lysdioder sammen i en serieforbindelse med en passende modstand, som får strøm fra Arduinoen. Disse er sat til at lyse i tidsrummet kl. 17:00 – 08:00.

Efter samlingen 

Forpladen

Vi har besluttet os for at ændre forpladen fra MDF til en hvid akryl plade. Dette har vi gjort, fordi vi mener, at denne passer godt til de hvide vægge i Skylab, hvorpå vejrstationen skal hænge. Desuden er temperaturtallene skrevet med hvidt, så forpladen macher tallene.

Teksten i forpladen er skrevet ved at graverer denne ind i pladen, og herefter optegne det med sort sprittusch.

 

Efter samlingen

Efter vejrstationen er samlet, er det blevet klart for os, at samlingsprocessen på computeren er gået for stærkt. Vi har placeret tandhjulene forkert i forhold til at få antallet af flapperne til at passe. Dette er beklageligt, og det er en fejl, der har ærgret os meget. Vi har derfor diskuteret hvorvidt vi skal ændre det. Den forkerte samling har påvirket, at temperaturene kun kan indeholde 26 flapper og billederne af vejret har 10 flapper for meget.

Vores overvejelser om ændring har omhandlet:

  • Den perfekte løsning: Hvis vi skal gøre vores vejrstation perfekt, må vi skære alle dele på ny, hvilket er en ressourcekrævende løsning. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se, at de ønskede materialer er opbrugt på DTU, så vi skal derfor finde dem andre steder. Hvis vi skal opnå ”den perfekte løsning”, vil vi ikke opnå ny viden, da vi blot skal bytte om på ting. Derfor er vi gået fra denne løsning, da vi stadig mener at have vist, at vi kan designe en vejrstation.
  • Æstetik og funktion bevares: Vi beholder stationen som den er, men udvælger hvilke temperaturer vi skal have med og indsætter tomme kort på vejrflapperne. Dette vil betyde at vores design og funktion bevares, uden at vi skal foretage os store ændringer. Dog vil vi mangle de høje temperaturer fra 24 grader til 33 grader. Vejrstationen viser kun hvis temperaturen er over 24 grader, hvilket cirka omhandler middagstemperaturer i en måned i Danmark. Vi har valgt at gå videre med denne løsning, da vi mener at have vist, at vi kan designe og fremstille en vejrstation.
  • Lappeløsning 1: Vi kan sætte fire nye tandhjul udenpå de nuværende tandhjul. Dermed får vi det korrekte antal huller, men tandhjulene vil tydeligt kunne ses og dette vil, efter vores mening, virke ufærdigt. Vi har løbende igennem hele projektet vægtet æstetik og funktion meget højt og mener derfor at lappeløsningen ikke er en løsning for os.
  • Lappeløsning 2: Vi kan bytte om på placeringen af de laserskåret vejrkort og temperaturkort, så vejrkortene bliver smalle og temperaturkortene bliver brede. Dette mener vi igen vil gå ud over æstetikken på vores vejrstation, og vi har derfor fravalgt denne løsning.

Refleksion

Vi har lært meget at dette projekt, som vi kan tage videre til vores sidste projekt i 3-ugers. Vi har på den hårde måde lært, at vi skal gennemgå tegningerne flere gange med mange forskellige øjne. Hermed vil vi kunne identificere eventuelle fejl i en tidligere proces, så dette ikke først opdages i slutningen af et projekt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s